VAELA ”HALDJAMETSA” PROJEKT SAI VALMIS!

Projekt on koostatud meie terviseraja metsa haldjateemalise teemapargi rajamiseks.
Projekti koostamisel on lähtusime mõttekojas külaelanike poolt kogutud ideedest, samuti kaasasime Kiili Lasteaia lapsed, kellelt palusime sisendit, milliseid objekte või tegevusi nemad ühes „haldjametsas“ näevad.
Eesmärk on luua Vaela terviseraja juurde haldjateemaline rada, mis on orienteeritud eeskätt lastele vanusega 2-12 aastat, kuid mis läbi huumoriprisma ja ühistegevuste võiks olla huvipakkuv vanusest ja soost sõltumata.
Haldjametsa-haldjaraja ideestikus ei kasutatud ühtegi konkreetset
ja tuntud muinasjuttu, et mitte piirata-suunata kasutajate fantaasiat konkreetsete klišeede raamidesse.
Haldjametsale ideekuvand tuli „käbivendadest“, kes siis oma metsaosa, puu, puuliigi kaitsjatena või ka natuke seletamatute tegelastena elavad metsas oma elu. Sellest mõttest tekkis laiem, metsaga seotud raam, mille kohaselt toimetab metsas hulk Eesti looduslike levinud puuliikidega seotud tegelasi, kellest tähtsamad on järgmised:
▪ Kuusekäbimehed;
▪ Männikäbimehed;
▪ Lepakäbimehed;
▪ Tammetõrumehed;
▪ (Sarapuu)Pähklimehed;
▪ Kaseurvamehed.
Rajale on planeeritud palju muudki – tunnetusrada, metsavalvurite allee, soovikaev, võlukatel, vaateraam, pingid-purded, sportlikku tegevust jpm.
Lastele tegevusteks mõeldud ala on avaliku ruumi osa ja valminud eskiisilahenduse toel leidub siin tegevusi nii nende kujutlusvõime kui loovuse arendamiseks. Lapsed avastavad uusi keskkondi, leiutavad mänge ja mõtlevad lugusid, arendavad oma loomingulist mõtlemist.
Loodav ala annab oma omanäolisusega võimaluse piirkonnaga tutvumiseks ka teistele NVK tegevuspiirkondadele. Omadele kinnistub kodukoha tunne ning külla on oodatud sõbrad nii lähedalt kui kaugemalt. Noored õpivad väärtustama keskkonda, õpivad hoidma loodust. Haldjamets jäab südamliku jälje lapsepõlvemälestustesse.
Projekti kavandatakse LEADER “Arukad külad, nutikad kogukonnad”koostööprojekti raames, mille eesmärgiks on arendada kogukondades innovaatilist ja jätkusuutlikku mõtlemist ja tegutsemist.
Eskiislahenduse autoriks on AB Artes Terrae OÜ ja Sulev Nurme.
Aitäh selle suurepärase koostöö eest!
Raja valmimine eeldab uute taotluste õnnestumist.