MTÜ Vaela Külaseltsi põhikiri

Vaela Külaseltsi Põhikiri

MTÜ Vaela Külaseltsi põhikiri täidab meie organisatsiooni eesmärke, tegevust ja juhtimist.