Valgustatud terviseraja ehitamine Vaela külas, Kiili vallas

Tellija: MTÜ Vaela külaselts
Koostöö: Nelja Valla Kogu MTÜ
Rahastaja: PRIA (90%), Kiili vald (10%)
Tööde teostaja: Warren Teed OÜ

2017 a sügisel esitas Vaela külaselts taotluse kogukondade investeeringute toetuse meetmes valgustatud metsaraja ehituseks. 2018 a alguses saabus PRIA-st positiivne otsus! Koostöös vallavalitsusega on eelnevalt koostatud detailplaneering ja ehitusprojekt.

Meie tublide kogukonna liikmete ühistööna on 2017 a sügisel ettevalmistustööde käigus juba puhastatud terviseraja trass puudest ja muust risust. Raja valmimise järgselt kutsume kõiki panustama nii haljastus- ja muu pinnasetöödega, trimmerdamiste jms. Et sellest saaks MEIE KÕIGI terviserada!

Vaela terviseraja plaan

Terviserada on kokku 1,4 km pikk, koosnedes väiksemast ja suuremast valgustatud ringist. Raja laius on piisav (3 km), et talvel suusatada. Raja ääres on istumiskohad, prügikastid ja viidad liikumissuuna ning läbitud vahemaa infoga. Sellel metsaalal plaanime luua keskkonna, mis võimaldab viia läbi sportlikke tegevusi ennekõike oma kogukonna lastele ja noortele, aga samas huvi korral ka Kiili teistele kogukondadele, tegevusgruppidele ja Kiili ettevõtete rahvale.

GALERII 

Info:  Heret Annus, vaelakylaselts@gmail.com, tel. 506 0462