Külaelanikke puudutavad igapäevased teemad

Kasuliku teabe alla kogume kõik teemad, mis otseselt puudutavad meie küla ja külaelanikke.

Teemad, mis on aktuaalsed ja vajalikud.

Teemad, mis meid rõõmustavad, aga ka kõik murekohad ja probleemid.

Kui Sinul on midagi, mida soovid meiega jagada, kodulehel avaldada või millele soovid ühiselt lahenduse leida,

võta külaseltsiga ühendust!