Soovime kõigile ohutut liiklemist!

OTI ASUMIS KEHTIVAD ÕUEALA PIIRANGUD!

Kevadel 2018 paigaldati Kuuse tee sissesõidule märk nr 573 “õueala” ja väljasõidule märk nr 574 “õueala lõpp”. Juhime tähelepanu, et tulenevalt liiklusseadusest kehtivad alates uue märgistuse ülespanemisest õuealal järgmised reeglid:

  1. jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada;
  2. juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta;
  3. mootorsõiduk võib õuelalale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks;
  4. õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust;
  5. õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit;
  6. õuealal sõiduki suurim lubatud kiirus on 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija või robotliikuri vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija või robotliikuri kiirusega;
  7. õuealalt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.
  8. juht ei tohi peatada ega parkida sõidukit nii, et see võib sulgeda teiste sõidukite liikluse sissesõiduks või väljasõidusk õuealale ja teega külgnevale alale ega takistada jalakäija liikumist ülekäigurajal ja ristmikul känniteede kulgemise suunas. 

JALGRATTURID

Kevade ja suve saabudes on küla tänavatel ja teedel rohkelt liiklemas lapsi kaherattalistel. Lisaks sellele, et
paneme autojuhtide südamele piirata oma kiirust küla vahel, paneme ka lastevanemate südamele
selgeks teha rattaga liiklemise reeglid, mis kehtivad ka küla vahel liigeldes.

Palume jalgratturitel, eriti lastel, kanda kiivrit ning jälgida hoolikalt ümbritsevat liiklust ja teisi liiklejaid!

PARKIMINE

Külas on tekitanud muret  väljaspoole kinnistut parkivad liiklust segavad autod. Vastavalt valla heakorra eeskirja § 6 g 7 on väljaspool kinnistut tänavamaa haljasribal parkimine keelatud. Samuti keelab heakorra eeskirja § 6 lg 3 kahjustada üldkasutataval territooriumil haljastust. Enamasti on detailplaneeringutega ette nähtud parkimine oma kinnistul. Palun järgida seda! Lisaks on vald teinud külale märkuse väljaspool kinnistuid pikalt seisvate ja piltlikult rohtu kasvanud sõiduvahendite suhtes. Palume need sõidukid teisaldada oma kinnistul parkimiseks ettenähtud kohta. 

Täname elanikke, kes on reageerinud märkusele mitte parkida sõiduvahendeid majaesistele kergliiklusteedele. Siiski on elanikke, kes kipuvad seda palvet unustama. Et tagada kõigile jalakäiatele turvaline ja meeldiv liiklemine, palume Sind ja Sinu külalisi mitte parkida kõnniteele nii, et see blokeeriks jalakäiate liiklemise.

LÜHIDALT:

• Palume autosid kergliiklusteedele mitte parkida, sest need takistavad jalakäijate liikumist. Kergliiklusteele pargitud sõiduvahend sunnib jalakäijat astuma sõiduteele, ent see on aina tiheneva liikluse tõttu ohtlik.

VEOAUTOD

Palume Oti asumis eelkõige laste turvalisust silmas pidades suurte veoautodega mitte liigelda, kui see pole asjade peale- või mahalaadimiseks või ehitustöödeks hädavajalik.

KANNA HELKURIT!

Aasta kõige pimedam aeg on novembrist märtsini – päris pikk aeg! Kas olete märganud, et autoga sõites jääb jalakäija sageli märkamatuks, näha võib vaid helkurit. Just helkur on see, mis jalakäijat kaitseb. Lasteaia- ja algkooli lastel on helkurid riiete või ranitsa külge riputatud, kuid lapse kõrval kõndival täiskasvanul võib helkurit näha vaid haruharva. Miks?

Helkur ei ole iluasi, veel vähem aga mänguasi – helkur on teie odavaim elukindlustus.
November ja detsember on sellised kuud, kus pimedal ajal liikuvad jalakäijad ja jalgratturid kõige enam õnnetustesse satuvad. 

Tumedates riietes ja helkurita jalakäija ilmub autojuhi vaatevälja lähitulede valgel parimal juhul alles 30 meetri kauguselt. Juhil jääb temani jõudmiseks aega vaid mõni sekund ja seepärast ei suuda juht ootamatult nähtavale ilmunud jalakäijale otsasõitu vältida.

Kõige ohtlikum situatsioon jalakäijale on, kui autod lähenevad teineteisele pooltuledega. Sellisel juhul märkab autojuht helkurita jalakäijat alles paarikümne meetri kauguselt. 

Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130-150 meetri kauguselt, kaugtulede valgusel 300 meetri kauguselt ning autojuhil jääb piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja jalakäijast ohutult mööduda.

Liiklusseadus kohustab kõiki – jalakäijaid, õhtupimeduses sörkijaid, jalgrattureid või näiteks rulluisutajaid – end pimedal ajal helkuri, ohutusvesti või valgusallikaga nähtavaks tegema.

OLGEM TÄHELEPANELIKUD JA HOOLIKAD LIIKLEJAD!

OLGEM LASTELE JA KAASLIIKLEJATELE EESKUJUKS!