Koerad ja kassid meie külas

Lemmikloomapidaja – oled koos lemmikloomaga võtnud omale ka mitmed kohustused. Tiheasustusalal elades peab loomaomanik arvestama, et lemmiklooma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teiste isikute rahu. Nii Vaelas kui ka terves Kiili vallas on jätkuvalt probleemiks koerte ja kasside vaba liikumine tänavatel ning võõrastel territooriumitel.

Lemmikloom on vastutus. Paneme lemmiklooma omanikele südamele hoida oma lemmikloomi enda territooriumil ja koristada lemmiklooma järel väljaheited. Vaela küla on tiheasutuse ala, kus kehtivad nii kassidele kui koertele lemmiklooma pidamise eeskirjad.

Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium peab olema piiratud selliselt, et koera või kassi väljapääsemine on välistatud. Samuti on omanik kohustatud oma lemmiklooma järel avalikus kohas koristama. Kodust väljudes ei tohiks olla keeruline pista taskusse paar kilekotikest. Kiidame kõiki lemmikloomapidajaid, kes seda elementaarseks peavad ja oma lemmiku järel alati koristavad!

Lihtne reegel kokkuvõttes – hoidkem kassid ja koerad kodu ligi ning nende järgi küla ja metsarajad puhtana.

Lemmikloomade pidamisest Kiili vallas 

Lemmikloomade pidamise eeskiri Kiili vallas