Privaatsustingimused

Kehtiv alates 25.05.2018

Siit leiad kogu informatsiooni MTÜ Vaela Külaselts andmetöötluse põhimõtete kohta.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta külaelanike ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad külaelanike andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kaitse

MTÜ Vaela Külaselts kohustub kaitsma külaelanike ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. MTÜ Vaela Külaseltsi tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. MTÜ Vaela Külaselts rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks MTÜ Vaela Külaselts isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega.

Mis on küpsised?

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Külaelanike isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Külaelanike isikuandmeid töötleme me selleks, et pakkuda kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Kui MTÜ Vaela Külaselts töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.

MTÜ Vaela Külaseltsi kodulehel ja turunduskanalites kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete külaelanike huvide kohta, et paremini mõista meie külaelanike tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini külaelanike vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

MTÜ Vaela Külaselts töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • MTÜ Vaela Külaselts kliendibaasi loomine ja selle haldamine;
  • külaelanikele teenuste ja informatsiooni pakkumine;
  • MTÜ Vaela Külaselts teenuste ja tegevuste analüüsimine ja täiustamine;
  • veebilehe haldamine;
  • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
  • külaelanike päringutele vastamine;

Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse külaelanikelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda külaelanikele paremaid teenuseid ja tõhusamat info vahetust.

MTÜ Vaela Külaselts võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

kontaktandmed – nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber

automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

kasutaja toimingud seoses MTÜ Vaela Külaselts e-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.

muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Instagram, Google Plus jt.

Isikuandmete jagamine

MTÜ Vaela Külaselts ei jaga külaelanike isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema teenuse ja info vahetuse pakkumise eesmärgil.

Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

MTÜ Vaela Külaselts võib saata külaelanikele informatsiooni oma teenuste, uudiste ja muu küla tegevuste kohta, kui elanik on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

  • Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on MTÜ Vaela Külaseltsi kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

MTÜ Vaela Külaselts on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid külaelanike isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

  • Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

MTÜ Vaela Külaselts säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Külaelaniku õigused

Külaelanikul on õigus pääseda ligi MTÜ Vaela Külaseltsi poolt töödeldavatele Külaelaniku enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Külaelanikul on õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Kui Külaelanikul on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et MTÜ Vaela Külaselts on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil vaelakylaselts@gmail.com.

Kui te ei soovi saada MTÜ Vaela Külaseltsi turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda,  võttes ühendust meie e-posti aadressil vaelakylaselts@gmail.com.

Muud sätted

MTÜ Vaela Külaselts võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.