Vaela Külaseltsi leht

Oleme ainus küla Kiili vallas, kes regulaarselt päris oma lehte teeb!

Külaselts alustas külalehe tegemisega kevadel 2013. Seltsi eestvedajatel oli sooviks kogukonda rohkem ühendada ja levitada teavet ka neile, kelle kontaktid külas puudusid ning kutsuda kõiki ühistegemistele. Siiani on leht ilmunud Oti külaseltsi lehena, edasisest muutub nimi Vaela külaseltsi leheks. 

Külalehe idee on koondada kõik viimased küla või külaelanikega seotud teated, uudised, küla puudutavad rõõmud ja mured. Kõigil külaelanikel on võimalus lehes avaldada arvamust, kirjutada, reklaamida jne. Enne külalehe tegemist edastame alati aegsasti info kogu külale, et anda võimalus kõigile soovi korral lehes midagi avaldada.

Leht ilmub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

Allpool leiad lingid kõigile seni ilmunud Vaela Külaseltsi pool välja antud külalehtedele

Rõõmsat lugemist!