Juhatuse ja Mõttekoja koosolekute kokkuvõtted 2018

Et kõigil Vaela külaseltsiga liitunutel ja mitteliitunutel külaelanikel oleks võimalus kursis olla, millega meie külaselts tegeleb, mis on plaanid ja hetkel aktuaalsed teemad, siis lisame siia kõigist juhatuse ja mõttekoja koosolekutest kokkuvõtted.

MÕTTEKOJA KOOSOLEK_23.04.2018

MÕTTEKOJA KOOSOLEK 08.02.2018

JUHATUSE KOOSOLEK 29.01.2018