Vaela külaseltsi juhatus ja mõttekoda

MTÜ Vaela Külaseltsi tegevuste ja arengu eest vastutab 5 juhatuse liiget ja mitmeliikmeline mõttekoda.

Mis on küla mõttekoda?

See on seltskond küla ärksamatest inimestest, kes aitavad nõu ja jõuga kaasa vajalikele küla tegevustele, projektide õnnestumisele ning küla üldisele arengule. Mõttekoda, koos juhatuse liikmetega kohtub regulaarselt, et arutada vajalikke teemasid, organiseerida vajalikke toiminguid ja erinevaid üritusi jne. Kõikidest koosolekute teemadest teeme kokkuvõtte, millega on külaelanikel võimalus tutvuda. Mõttekoda on alati avatud ettepanekutele inimestelt, kes märkavad, et külas on midagi hädavajalikku ära teha või otsustada.
Kui oled aktiivne Vaela elanik ja soovid mõttekojas kaasa lüüa, siis anna endast märku!

Mõttekoja kohtumistel arutame läbi kõik küla probleemid, ettepanekud, saabunud murekirjad jne. Omavahel on jagatud ülesanded projektides ja külaga seotud ettevõtmistes nagu näiteks talgud, erinevad üritused, igapäevased lahendust vajavad teemad. Rõhutamist vajab kindlasti fakt, et kõik juhatuse liikmed ja mõttekoja tublid inimesed teevad oma tööd küla heaks vaid heast tahtest, oma vabast ajast ja tasuta!

MTÜ Vaela külaseltsi juhatuse liikmed:

Heret Annus, Liis Mäekivi, Tarmo Tammes, Urmas Kreegi ja Jaan Urb

Ootame aktiivseid ja külaelu käekäigust huvitatud inimesi meie mõttekojaga liituma!

Võta külaseltsiga ühendust!