Külaseltsi uus arengukava

Külaseltsi mõttekoda on pikemat aega tegelenud seltsi ja küla arengukava uuendamisega. Nimelt lõppes eelmise arengukava kehtivus juba 2015 aastal, mistõttu vajasid eesmärgid ajakohastamist. Kava koostamist alustati juba 2016 aasta alguses, mil toimusid küla mõttetalgud. Külaseltsi mõttekojas arendati teemasid edasi, kuni arengukava augustis kaante vahele sai.

Kava koostamise käigus arutleti nii praeguse olukorra kui ka tuleviku üle. Üldiselt tõdeti, et nii küla kui ka külaseltsi olukord on hea – elanikkond on noor ja maksejõuline, küla üldilme kena ja seltsil on aktiivsed eestvedajad. Peamised väljakutsed on seotud vabaaja veetmise võimaluste avardamise ja elanikkonna sotsiaalse sidususe ning koostööga.

Arengukava on püstitanud ambitsioonika eesmärgi – aastal 2021 on Vaela kauneim küla Harjumaal! Lahtiseletatult tähendab see seda, et meie küla on täielikult heakorrastatud, haljastus on mitmekesine ja pakub rohkelt silmailu, teed ja tänavad on korras ning valgustatud, elukeskkond on turvaline.

Eesmärgi täitmiseks on kavandatud rida tegevusi. Neist lähiaastatel olulisim ja suurim projekt on metsa valgustatud terviseraja välja arendamine. Toetuse taotlus on selleks esitatud. Lisaks aga on kavandatud tegevusi interneti kiiruse parandamiseks, teede valgustamiseks, haljastuse rajamiseks, aktivistide tunnustamiseks, elanikega infovahetuse parandamiseks ja palju muud.

On selge, et ilma omavalitsuse toeta ei ole võimalik kõike seda ellu viia. Arengukava annabki teada, millised on meie küla ja inimeste soovid ja unistused, millist elukeskkonda me soovime endale ja oma lastele.