Oti asumi liikluskorraldus muutub aprilli lõpus!

Oti külaseltsi juhatuses ja mõttekojas on aastaid vaieldud ja arutatud liikluskorralduse muutmise üle õuealaks. Asumi kiire elanike kasvu tõttu on tekkinud kasvav vajadus veelgi tõhustada elanike, eeskätt laste turvalisust, aga ka erinevate liiklusvahendite asumi sisest sõitmisõigust ja -kiirust. 

Vallavalitsus on andnud nõusoleku, et Kuuse tee sissesõidule paigaldatakse märk nr 573 “õueala” ja väljasõidule märk nr 574 “õueala lõpp”. Juhime tähelepanu, et tulenevalt liiklusseadusest kehtivad alates uue märgistuse ülespanemisest õuealal järgmised reeglid:

  1. jalakäija tohib liikuda ja laps mängida kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada;
  2. juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta;
  3. mootorsõiduk võib õuelalale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks;
  4. õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust;
  5. õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit;
  6. õuealal sõiduki suurim lubatud kiirus on 20 kilomeetrit tunnis. Jalakäija või robotliikuri vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija või robotliikuri kiirusega;
  7. õuealalt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.
  8. juht ei tohi peatada ega parkida sõidukit nii, et see võib sulgeda teiste sõidukite liikluse sissesõiduks või väljasõidusk õuealale ja teega külgnevale alale ega takistada jalakäija liikumist ülekäigurajal ja ristmikul känniteede kulgemise suunas. 

Kiili Vallavalitsus on tellinud vastavad märgid ning paigaldus toimub aprillikuu viimasel nädalal.

Ohutut liiklemist!