Oti Külaseltsil valmis uus arengukava

Oti külaseltsi Mõttekoda on pikemat aega tegelenud seltsi ja küla arengukava uuendamisega. Nimelt lõppes eelmise arengukava kehtivus juba 2015 aastal, mistõttu vajasid eesmärgid ajakohastamist. Kava koostamist alustati juba 2016 aasta alguses, mil toimusid küla mõttetalgud. Külaseltsi Mõttekojas arendati teemasid edasi, kuni arengukava augustis kaante vahele sai. 

Kandke helkurit ja jälgige kiirust!