Oti Külaseltsil valmis uus arengukava

Oti külaseltsi Mõttekoda on pikemat aega tegelenud seltsi ja küla arengukava uuendamisega. Nimelt lõppes eelmise arengukava kehtivus juba 2015 aastal, mistõttu vajasid eesmärgid ajakohastamist. Kava koostamist alustati juba 2016 aasta alguses, mil toimusid küla mõttetalgud. Külaseltsi Mõttekojas arendati teemasid edasi, kuni arengukava augustis kaante vahele sai. 

Kandke helkurit ja jälgige kiirust!

Lageda tee sai oma mänguväljaku!

Kevadel 2017 otsustas Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2000 euroga toetada Oti Külaseltsi taotlust Lageda ringi mänguväljaku rajamiseks. Kuivõrd avalikult kasutatavad väljakud on kallid, koguti pea teine sama palju juurde. Suur tänu kõigile panustajatele!